top of page

visjonen

TEK:pro kommer fra våre lidenskaper - teknisk rådgivning og prosjektutvikling.
Sammen med en grunnleggende integritet og ærlighet i alle prosesser danner dette fundamentet for vår visjon om å heve standarden gjennom vårt arbeid

prosessen

Gjennom vårt store engasjement for tverrfaglig samspill trives vi best når vi kan bidra i aktiv samhandling gjennom hele prosjektet - fra konsept til overlevering - for koordinerte leveranser i alle faser

kompetansen

Vi tar med oss en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk erfaring inn i våre prosjekter, og sammen med vårt helhetlige overblikk vil vi være en nøkkelressurs for prosjektadministrasjonen fra tidlig fase til ferdig overlevert prosjekt.

mulighetene

Vi skreddersyr vår bistand til det enkelte prosjekt, og oppdragene og rollene vi påtar oss for våre kunder varierer stort fra konseptutvikling i tidlig fase til systematisk ferdigstillelse av sluttfase.

samarbeidet

Vi tror at man oppnår det beste resultatet når man sammen spiller hverandre gode!

Sjekk ut hvem vi er her og se om en oss kan bli en del av laget i deres prosjekt

bottom of page