top of page

Teknisk koordinator

Vi kan ivareta koordinering og byggeledelse for tekniske entrepriser, og har med oss erfaring fra tilsvarende roller i varierte og komplekse prosjekter. Som tekniske entrepriseledere er vi godt kjent med å ivareta oppdragsgivers behov for oppfølging av økonomi, fremdrift og kvalitet. 

Prosjekteringsledelse

Våre prosjekteringsledere har erfaring med ledelse av prosjekteringsgrupper i alle faser, fra konsept til detaljprosjekt, og med teknisk kompetanse ivaretar våre prosjekteringsledere et tverrfaglig solid prosjekteringsarbeid fra start til slutt.

Byggherreforskriften

Vi har medarbeidere med den teoretiske og praktiske erfaringen som gir solid grunnlag for ivaretagelse av Byggherreforskriftens intensjon og krav.

Vi kan tilby SHA koordinatorer (KP / KU) for deres prosjekt.

Kontrakts- og kalkylerådgivning

For våre kunder har vi bistått med rådgivning ved kalkulasjon i tidligfase, og rådgivning under videre prosess ved tilbudsprosess og kontrahering. 

ITB-ansvarlig / RITB

Våre rådgivere påtar seg oppdrag som ITB-ansvarlig for byggherre og RITB for entreprenører, og ivaretar alle prosesser for å sikre gjennomføringen av systematisk ferdigstillelse i henhold til prosjektets forutsetninger og krav.

Vår visjon er at man oppnår det beste resultatet når man sammen spiller hverandre gode!

Sjekk ut hvem vi er her og se om en oss kan bli en del av laget i deres prosjekt

bottom of page