top of page

Prosjekt- og byggeledelse

Vi besitter erfaring fra prosjekt- og byggeledelse for byggherrer og entreprenører i store og komplekse prosjekter, og ivaretar oppdragsgivers krav til økonomi, fremdrift og kvalitet. 

Prosjekteringsledelse

Våre prosjekteringsledere har erfaring med ledelse av prosjekteringsgrupper i alle faser, fra konsept til detaljprosjekt, og med teknisk kompetanse ivaretar våre prosjekteringsledere et tverrfaglig solid prosjekteringsarbeid fra start til slutt.

Byggherreforskriften

Vi har medarbeidere med den teoretiske og praktiske erfaringen som gir solid grunnlag for ivaretagelse av Byggherreforskriftens intensjon og krav.

Vi kan tilby byggherrerepresentant (BHR) og SHA koordinatorer (KP / KU) for deres prosjekt.

Kontrakts- og kalkylerådgivning

For våre kunder har vi bistått med rådgivning ved kalkulasjon i tidligfase, og rådgivning under videre prosess ved tilbudsprosess og kontrahering. 

ITB-ansvarlig / RITB

Våre rådgivere påtar seg oppdrag som ITB-ansvarlig for byggherre og RITB for entreprenører, og ivaretar alle prosesser for å sikre gjennomføringen av systematisk ferdigstillelse i henhold til prosjektets forutsetninger og krav.

Vår visjon er at man oppnår det beste resultatet når man sammen spiller hverandre gode!

Sjekk ut hvem vi er her og se om en oss kan bli en del av laget i deres prosjekt

bottom of page