top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Hva er en personvernerklæring?

Personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger som skjer som ledd i at TEK:pro AS bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene som  innsamles der TEK:pro AS opptrer som behandlingsansvarlig. Tjenestespesifikke bestemmelser finnes i bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten, databehandleravtalen eller annen tilsvarende informasjon for den aktuelle tjenesten. Den gir også informasjon om behandling av personopplysninger som TEK:pro AS utfører på vegne av kundene våre basert på deres instruksjoner (kunden som behandlingsansvarlig og TEK:pro AS som databehandler).


Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

1. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

TEK:pro AS behandler personopplysninger om jobbsøkere, kontaktpersoner og kundene våre. I tillegg behandler vi personopplysningene om personer som representerer mulige kunder, som f.eks. tar kontakt med oss via nettside eller andre kanaler.

For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til avtaler må TEK:pro AS behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste.

Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:
(a) Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med kunder og mulige kunder
(b) Gi kunder og mulige kunder tilbud
(c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått
(d) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til tjenestene våre
(e) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
(f) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon


Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til f) er at TEK:pro AS mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern.

2. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Generelt samler TEK:pro AS inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet deg. Disse personene kan være en leder eller kollega. I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være offentlige tilgjengelige kilder eller tredjeparts sosiale nettverk som f.eks. LinkedIN eller proff.no etc. TEK:pro vil kunne kombinere personopplysninger om deg fra én datakilde med data som er hentet fra en annen kilde. Dette gir oss et
mer komplett bilde av deg og det gir oss også mulighet til å betjene deg på en best mulig måte.

3. Hvilke personopplysninger innhentes?

Som behandlingsansvarlig behandler TEK:pro AS normalt ikke sensitive opplysninger om deg, og typen
personopplysninger som samles inn vil være:

  • Grunnleggende kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post

  • Demografisk informasjon som fødselsdato, alder og kjønn

  • Jobbinformasjon som arbeidsgiver, tittel, stilling, samt faglige preferanser og interesser

  • Økonomisk informasjon som f.eks. fakturaadresse etc.

  • Personopplysninger i din profil som du fritt har oppgitt på tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIn

  • Unik brukerinformasjon som innloggings-ID, brukernavn, passord, sikkerhetsspørsmål etc.

4. Hvordan lagres personopplysningene?
TEK:pro AS skal sørge for at de personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt, vi skal opprettholde
integriteten til personopplysningene, samt sikre at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Som en del av våre forpliktelser benytter vi tilstrekkelige prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger vi behandler, sett i lys av hvilken type informasjon og hvilken risiko du som kunde utsettes for, ved eventuelle avvik. Vår respekt for og bevissthet rundt deres personvern er grunnfilosofien blant våre medarbeider for å sikre lovlig behandling og beskyttelse av personopplysninger og data.


5. Hvordan slettes personopplysningene?
TEK:pro AS behandler bare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som kommuniseres i denne erklæringen, eller så lenge kunden har en avtale med bedriften. Når  personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem.

DINE RETTIGHETER

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon
Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta markedsføring fra TEK:pro AS og kan gjøre dette ved å:
(a) Følg instruksjonene for reservasjon inkludert i markedsføringskommunikasjonen
(c) Kontakte oss via e-post


Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.


Grunnleggende rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at TEK:pro AS korrigerer feil i dine personopplysninger. Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår. Dersom du mener TEK:pro AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.


Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på Datatilsynet sine nettsider.

bottom of page